Välkommen till Fredrik Holmberg AB

Välkommen till Fredrik Holmberg AB

Tiki Treiler tillhandahåller ett brett sortiment av

släpvagnar, släpkärror, båttrailers, båtkärror och båtvagnar.               
Serierna är utformade för att  passa varje kunds individuella behov. Som ett led i detta arbete så har  vagnarna delats in i kategorierna Bromsad & Obromsad.